Odzyskaj część pobranej przez bank prowizji.
Skontaktuj się z nami i sprawdź jakie to proste.

Spłaciłeś przed czasem kredyt konsumencki?

Wypełniając formularz zgłoszeniowy potwierdzasz, że zapoznałeś się i akceptujesz naszą politykę prywatności.

OTRZYMAJ ZWROT PROWIZJI BANKOWEJ

W zakresie prowizji bankowej Rzecznik Finansowy i Prezes UOKiK są zgodni – wcześniejsza spłata kredytu powinna pociągać za sobą konieczność zwrotu proporcjonalnej części kosztów poniesionych w ramach prowizji przygotowawczej czy innych opłat administracyjnych.Stanowisko to oparte zostało o interpretację art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, którego treść brzmi następująco:Art. 49. 1.W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.Zgodnie z przyjętym poglądem, powyższy przepis obejmuje swoim zakresem całkowity koszt kredytu, na który według przepisów składają się: “odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże jeżeli są znane kredytodawcy oraz koszty usług dodatkowych w przypadku, gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu – z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych ponoszonych przez konsumenta”.

Masz prawo wiedzieć że ...

Zwrot prowizji bankowej.

podstawowe warunki jakie musisz spełnić:

Miejsce zamieszkania
i pobytu na terenie Polski.

Twoja umowa kredytowa dotyczy kredytu konsumenckiego.

Spłaciłeś kredyt przed czasem.

Dotyczy kredytów gotówkowych, hipotecznych, na zakup pojazdu i innych.

Krok po kroku

1.

Przeanalizujemy Twoją umowę kredytową.

2.

Wydamy opinię co do możliwości procesowych.

3.

Przygotujemy odpowiednią dokumentację.

4.

Zastąpimy Cię przed sądem.

5.

Będziemy stanowić pomoc prawną na każdym etapie postępowania.

Zapraszamy do kontaktu

Zrób pierwszy krok, zapytaj o konsultacje.

Zapraszamy do kontaktu